Rektors tal i Domkyrkan under promotionen 5 juni

Ärade doktorer, jubeldoktorer och hedersdoktorer!

Detta är er högtid, en speciell dag för er och för Lunds universitet, som genom mig får välkomna er hit till Lunds domkyrka och dagens högtid till er ära.

To our international guests, especially to our honorary doctors: A warm welcome to all of you to this wonderful cathedral. Our University had its beginnings here. After the King’s decision in December 1666, Lund University started to operate in January 1668. We are therefore planning to celebrate our 350th anniversary from 2016 until 2018. Today is a day of joy and academic celebration. It is a true demonstration of the international character of our University and our research community. We are proud to have you as our guests today and we hope to further develop contacts with you. An English version of my speech is available for our international guests and the printed programme also contains some information about this academic celebration.

Kära doktorer efter avlagda prov. Jag vänder mig först till er, ni doktorer som under året har lagt fram er avhandling och nu, äntligen, sitter här. Det är en stor möda som ni har lagt ned på er forskning och en lång vägs resa har det varit att komma hit. Vägen har inte alltid varit rak, för sådan är inte forskningens resa. Nej, den är i regel krokig, svår och full av utmaningar, besvikelser, mycket arbete men också fylld av mycket glädje. Den är ofta spännande, rolig och full av överraskningar. Den kan påverka och förändra och ge som vår strategiska plan säger möjlighet att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Visst är detta enastående och en stor förmån att få ägna sig åt forskningen och ibland få vara med och upptäcka och se något som ingen tidigare har sett eller förstått!

Ett stort tack till er alla för de fina insatser ni har gjort. Ni har stor del i universitetets framgångar och jag hoppas ni var och en tycker det har varit mödan värt att nu bli doktor vid Sveriges största och starkaste universitet. Lunds universitet riktar också ett särskilt stort och varmt tack till era familjer och vänner för det stöd ni gett och den försakelse också ni fått utstå längs resans väg mot doktorsexamen och promotion.

Kära hedersdoktorer, universitets vänner och dagens hedersgäster.  Ni har också en mycket stor del i universitetets framgångar, som vägledare, förebilder och inspiratörer. Varmt välkomna in i denna vår gemenskap av forskare knutna till vårt universitet. Jag hoppas att er relation till oss och de fakulteter ni representerar fortsätter att utvecklas väl. Er kunskap och ert engagemang är oerhört värdefullt för oss. Samverkan med internationellt ledande kollegor är något av det viktigaste för universitetets fortsatta resa mot framgång, utveckling och mot att bli ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Låt mig också skicka ett stort tack till fakulteterna som har en enastående förmåga att år efter år utse så värdiga, inspirerande och spännande hedersdoktorer

Kära jubeldoktorer! Idag hedras ni av Lunds universitet. Tänk vilken resa ni har varit med om och vad ni betytt under åren för vårt samhälle och för Lunds universitet, ert Alma Mater – och tänk vilka stigar ni har trampat upp under er resa som pågått ett halvt sekel sedan promotionen. Flera av er som promoverades för 50 år sedan är glädjande nog här idag. Tack för era insatser och tack för att ni har tagit er hit. En särskild tanke skänker vi åt dem som idag skulle varit med oss för att hedras som jubeldoktorer men som inte längre är i  livet. De hedras med den lagerkrans som finns här i kyrkan.

Ser man tillbaka på den resa som Lunds universitet gjort så är vi verkligen ett framgångsrikt universitet. Idag görs en rad olika internationella rankningar av universitet och inom olika fakultets- och ämnesområden. Vi ligger där i regel bland de 100 främsta universiteten i världen, och på vissa områden sticker vi ut lite extra som inom Geografi och Miljövetenskap där vi får placeringen nr 21 respektive 31 bland världens alla universitet. Vi är det populäraste universitetet i Sverige för internationella studenter. Till masterutbildningarna hösten 2014 har 1650 internationella studenter antagits, varav 750 är utomeuropeiska som betalar för sina studier. Det totala antalet sökande fortsätter också att öka. Sedan 2009 har antalet sökande till höstterminen ökat med hela 40 % och är nu över 70 000. Lägger vi även till de sökande till vårterminen är sökandeantalet nu på ett år över 100 000! Trots detta söktryck har regeringen valt att minska på tilldelningen av platser och resurser för grundutbildningen till vårt universitet. Detta tillsammans med vårt kraftigt ökade söktryck gör att vi idag måste avvisa kvalificerade studenter som söker till på arbetsmarknaden attraktiva utbildningar. Flera av dem hänvisas till arbetslöshet. En för mig obegriplig politik.

En internationell jämförelse visar dessutom att Sverige förlorat i konkurrenskraft då allt flera länder inom OECD nu har större andel av befolkningen som skaffar sig högskoleutbildning. Vi har fallit från plats 5 till plats 9 inom OECD varför man i stället borde bygga ut den högre utbildningen. Länder som bland andra Sydkorea och Norge ligger bättre till. Att satsa på högre utbildning är en mycket god investering både för samhället och för individen och den är heller inte så kostsam för samhället. Sänkningen av krogmomsen kostade ca 5 miljarder kr. För detta skulle man i stället kunnat bygga ut den högre utbildningen med två Lunds universitet. Två Lunds universitet inom grundutbildningen betyder kvalificerad högre utbildning för 60 – 70 000 studenter.

Under mina fem år som rektor har utvecklingen för Lunds universitet inom forskningen varit nästan overkligt god och den beror naturligtvis till största delen på insatser som ligger många år tillbaka i tiden. Verksamheten har under dessa fem år vuxit med ca 1700 medarbetare och med ca 2 miljarder kronor i årsomslutning! Det är främst forskningsmedel som vi tagit hem i öppen konkurrens som står för tillväxten och vi är nu ca 7500 medarbetare och har en årsomslutning på ca 7.5 miljarder kronor.  Tillväxten under fem år är så stor att den motsvarar mer än ett Karlstad universitet eller ett Linnéuniversitet eller Malmö högskola. Det känns smått ofattbart och nu behövs fler och större lokaler.

Ni som är här och våra vänner i när och fjärran har gjort detta möjligt. Vår strategi är att arbeta med gränsöverskridande samverkan mellan olika discipliner och i samspel med olika aktörer i näringsliv och samhälle, i vår region, nationellt och internationellt. Vi är mycket tacksamma för det goda samarbetet inom Lärosäten Syd och inom det ledande Europeiska universitetsnätverket LERU där bl.a. Oxford och Cambridge ingår. Vidare inom det globala nätverket  Universitas 21 samt lokalt med Lunds kommun och Region Skåne inom en rad områden.

I Skåne har vi tillsammans skapat FIRS, dvs Forsknings- och InnovationsRådet i Skåne, där vi utarbetar gemensam strategi och gör gemensamma satsningar som bl.a. satsningen på Medicon Village efter AstraZenecas nedläggning i Lund och bildandet av molnteknologiinstitutet MAPCI efter strategi och ägarförändringen hos SONY och Ericsson. Vi vill vara ett aktivt och öppet välkomnande universitet med ett växande inslag av internationella studenter, internationella lärare och forskare. Det är bara så vi kan bli, som det står i vår strategiska plan: Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.

Med de förutsättningar, den styrka och den frihet som vi har följer också ett ansvar och en förväntan från näringsliv och samhälle. Jag är därför glad och full av hopp inför framtiden då jag vet att vårt universitet utifrån olika kunskapsperspektiv engagerar sig i en rad frågor globalt och lokalt. Det gäller exempelvis miljö- och energifrågor, bostadsfrågor för studenter och för hemlösa och mänskliga rättigheter. För en tid sedan höll vi en konferens om sociala innovationer och gästades då av Muhammad Yunus som fått Nobels fredpris för sina mikrolån. Vi inspirerades bl.a. till att lyfta fram studenternas kreditkassa som startades redan 1922 och idag hjälper våra studenter med mikrolån för att kunna undvika de förfärliga sms-lånen med ockerräntor. Vi engagerar oss i Social cohesion, social sammanhållning, ett arbete i Skåne där vår biskop Antje och Sydsvenska handelskammaren är initiativtagarna.

Mycket händer vid vårt universitet. MAX IV, som är en del av Lunds universitet, byggs för fullt och kommer att invigas 2016 på årets ljusaste dag den 21 juni. Vi begär hos regeringen att få köpa ut hela bygget från PEAB/Wihlborg till staten och så sänka de finansiella årskostnaderna med 20 – 30 MSEK vilket ger förutsättningar att bygga huskroppen för en kommande frielektronlaser. Planeringsarbetet för ESS pågår för fullt och hela finansieringen och miljötillstånden hoppas vi ska vara på plats inom kort så att bygget kan påbörjas direkt efter sommaren.

Vi har idag ett starkt universitet med en rik och omfattande verksamhet. Här finns inom Lunds universitet åtta fakulteter, en rad centrumutbildningar, ett trettiotal forskargrupper som tillhör de främsta i världen, ett ledande universitetsbibliotek.  MAX IV är en annan världsledande del av universitetet och även Botaniska trädgården, Skissernas museum, Historiska museet och musikverksamheten inom Odeon är en del av Lunds universitet. Detsamma gäller Vattenhallen, ett framgångsrikt Science Center för att väcka intresse för vetenskapen och den högre utbildningen hos barn och ungdomar.

Som vår strategiska plan säger så är vårt universitet med och förbättrar vår värld och människors villkor. Låt mig ge några exempel: En rad innovationer har sitt ursprung från Lunds universitet: Gambros dialysverksamhet, användningen av ultraljud inom medicinen, astmamedicinen Bricanyl, Nicorette för rökavvänjning, Bluetooth för kommunikation över korta avstånd, Hövding – en osynlig cykelhjälm, Solceller av nanoteknik, Duk mot mögel, Aptiless som dämpar hungerkänslan.

Vi har Ideon, Sveriges äldsta och största Science Park med över 300 företag. Vår Socialhögskola driver på för att det effektiva arbetssättet ”Bostad först” ska få allt större genomslag och vara en viktig del för att komma tillrätta med den hemlösheten i vårt land. Vårt Humlab med professor Marianne Gullberg i spetsen upptäcker nyheter i vår språkinlärning. Professor Susanne Lundin studerar och avslöjar den omfattande och förfärliga internationella handeln av mänskliga organ. Hos mig har citatet från en av dem som sålde ett av sina organ fastnat djup: Nästa gång ska jag sälja min andra njure. På samma sätt kommer jag aldrig att glömma den internationella studenten som på frågan: Vad betyder det för Dig att Du fått stipendium och kommit in på Lunds universitet, svarar: Det förändrar hela mitt liv! Detta är något av kärnan med Lunds universitet, vi förändrar och förbättrar människor liv.

Ett annat sådant exempel: Efter ett besök i Jordanien på ett flyktingläger för 120 000 syriska flyktingar varav hälften barn fick jag förmånen att några veckor senare få hälsa syriska studenter välkomna till Lunds universitet. Det är stort att kunna vara en del av detta och få vara med och bidra till en bättre värld. Det rika studentlivet i Lund bidrar också mycket och utgör nog halva förklaringen till varför Lunds universitet är så attraktivt. Våra studenter genomförde Lundakarnevalen för ett par veckor sedan på ett lysande sätt. Det blev en stor och härlig fest som universitetet är mycket tacksam för. Även polisen hyllade studenterna och noterade få fyllerister, ett par av dem från Uppsala. De hade väl tråkigt var polisens kommentar. Studentinitiativen är många och värdefulla inom kårerna, nationerna och AF som samarbetar inom paraplyorganet Studentlund. Många gånger och alltmer är initiativen ideellt inriktade som Student 4 Chairity som bygger skolor i Afrika, Alkoholfria studenter som startat föreningen UNF Revolutionär Godtemplarungdom, Light inom Lundaekonomerna som stöder hemlösa i Lund.

Vi är också mycket tacksamma till att regeringen nu till slut ger internationella studenter goda möjligheter att få stanna och arbeta i Sverige efter sin examen. Vi är även mycket tacksamma till alla våra vänner som bistår oss i vår insamlingskampanj inför 350-årsjubileet. Här finns bl.a. möjlighet att satsa medel till stipendier för utomeuropeiska studenter. Vi blir allt fler som bidrar med små och stora gåvor. Alla är välkomna.

Kära Mats Paulsson! Universitetet vill särskilt hedra och visa sin tacksamhet till Dig för de extraordinära och ytterst värdefulla insatser som Du gjort och gör för Lunds universitet genom att tilldela Dig Lunds universitets guldmedalj. Motiveringen är följande: Mats Paulsson tilldelas Lunds universitets medalj i guld för sina extraordinära insatser vid bildandet och utvecklingen av Medicon Village där Lunds universitet, Region Skåne och ett stort antal företag och organisationer förlagt verksamhet och nu samarbetar i god trippelhelixanda. Ett helt nytt koncept föreligger då avkastningen från dessa fastigheter ska gå till forskning inom Life Science vilket därmed blir en stor och fortlöpande tillgång för Lunds universitet.

Sist ett särskilt samlat stort och varmt TACK till våra engagerade studenter som skapat Studentlund, ökat vårt universitets attraktionskraft och som tillsammans med våra medarbetare och vänner är med och bygger ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.

Till Er alla ett varmt och stort TACK!

Per Eriksson

 

Allmänt Kommentering avstängd

Rektorernas svarstal 1 maj 2014

Kära högt ärade studenter! Ni är våra medarbetare och ni är universitetets framtid! Kära ordförande och vice ordförande i LUS, Lunds universitets studentkårer, kära Clara Lundblad och Edward Linderoth-Olson!

Tack för det säkra vårtecknet som Er rektorsuppvaktning är och redan har magnoliorna hunnit slå ut i full blom och det mesta av blomningen är redan över för våren i Lund är tidig i år. Vid min sida har jag min ställföreträdare Eva Wiberg, vår förvaltningschef Susanne Kristensson, vicerektorerna Carl Borrebaeck, Nils Danielsen och Sven Strömqvist.

Temat för årets svarstal är framtidsfrågor för Lunds universitet utifrån vad vi lyckats uppnå men också utifrån vad vi ännu inte lyckats uppnå men strävar efter

Tack för det säkra vårtecknet som Er rektorsuppvaktning är och redan har magnoliorna hunnit slå ut i full blom och det mesta av blomningen är redan över för våren i Lund är tidig i år. Vid min sida har jag min ställföreträdare Eva Wiberg, vår förvaltningschef Susanne Kristensson, vicerektorerna Carl Borrebaeck, Nils Danielsen och Sven Strömqvist.

Temat för årets svarstal är framtidsfrågor för Lunds universitet utifrån vad vi lyckats uppnå men också utifrån vad vi ännu inte lyckats uppnå men strävar efter

  1. Vi har en rad utmanande framtidsfrågor att arbeta med.

”Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley?” är en SNS-rapport där två av de fyra författarna är professorer vid Lunds universitet, Sylvia Schwaag Serger och Mats Benner. Vi kommer ha denna rapport som en utgångspunkt vid universitetsstyrelsens strategimöte i juni. Rapporten rekommenderar bl.a. ökad fokusering på utbildning och sammankopplingen av forskning och utbildning, bättre karriärvägar för lärare och forskare med stärkt finansiering för detta, ökad personrörlighet mellan lärosäten och även med näringsliv och samhälle, ökad öppen internationell rekrytering, stärkt akademiskt ledarskap på alla nivåer och ökad mångfald. Jag ser fram emot denna diskussion och att lära av goda internationella förebilder för översättning till vår kontext. Här tar vi också särskilt stöd inom våra väletablerade och mycket starka internationella universitetsnätverk U21 och LERU där bland andra Oxford och Cambridge ingår.

2.    Våra förutsättningar är goda

A.  Engagerade och talangfulla studenter

Ni är våra medarbetare i en rad beslutande församlingar. Ni löser problem tillsammans med oss. Ni har byggt upp Studentlund på ett föredömligt sätt. Ni har genom Er studiebevakning och Ert studiesociala arbete med landets rikaste utbud av aktiviteter och föreningar gjort Lunds universitet mycket attraktivt för studenter. Ni är ytterst delaktiga i att allt fler varje år söker sig till Lunds universitet och nu senast till hösten en ökning med 5 % sökande! Vi är också det mest populära universitetet i Sverige för internationella studenter. Varmt och stort TACK för detta. Tack också för den konstruktiva och tydliga kritik ni riktar mot förbättringsområden vid universitetet. Jag känner igen mig som den student från 68 som jag är. Min bild är att vi då under min studenttid var kritiska till nästa allt, utom vår egen kritik men å andra sidan brukar jag tillägga: Till slut tog vi över och nu har ni sedan drygt fem år en student från 68 som är rektor för Lunds universitet, landets största och vill jag mena starkaste universitet.

B.   Vår strategiska plan utgör grunden inför framtiden och universitetet blir allt starkare och även större

Den strategiska planen lägger ut kursen inför framtiden: Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Målet är högsta kvalitet inom utbildning och forskning samt inom innovation och samverkan. Strategin är: Gränsöverskridande, Internationalisering, Kvalitetsutveckling samt Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap.

Vi tillhör de hundra främsta universiteten i världen, nästa oberoende hur man mäter. Rankingen från QS placerar oss på plats 67 i världen och inom områdena Geografi och Miljövetenskap på plats 21 resp. 31 i världen. Här byggs världsledande forskningsanläggningar som MAX IV och ESS, AstraZenecas anläggning i Lund omvandlas till Medicon Village och har nu fler på plats där un under AstaZenecas tid.. Vi tar nya lokaler tas i bruk och nya byggs och planeras. Även nya studentbostäder växer fram och bostadssituationen har blivit något bättre för Er studenter. Ni har stor del i detta genom det arbete som ni gör.

Universitetet växer inom forskningen. Vi är ca 1700 medarbetare fler nu än när jag tillträdde som rektor för drygt 5 år sedan, totalt har vi vid Lunds universitet ca 7500 medarbetare. Årsomsättningen har under samma tid ökat med ca 2 miljarder och är nu på ca 7.5 miljarder. Men vi saknar en hållbar tillväxt inom utbildningen. Här saknar vi ca 2000 utbildningsplatser och tvingas pga regeringens neddragning inom grundutbildningen numera avvisa mycket kvalificerade studenter som söker på arbetsmarknaden attraktiva utbildningar. Många av dem blir i stället hänvisade till arbetslöshet och förlorar sitt framtidshopp. Detta är för mig en obegriplig utbildningspolitik och låt oss hoppas på en förändring framöver. Låt mig jämföra med kostnaden för den sänkta krogmomsen. Den kostar ca 5 miljarder per år och för detta skulle man i stället kunna få två Lunds universitet inom grundutbildningen. Jag är övertygad om att många med mig gärna avstår en sänkt krogmoms framför en satsning på den högre utbildningen. En jämförelse inom OECD visar också att vår placering försämrats under ett antal år och nu ligger Sverige först på 16 plats i andel av befolkningen som genomgått en minst tvåårig högre utbildning. En större satsning på den högre utbildningen är därför ytterst välmotiverad.

3.   Framtidsfrågor

Vi har all anledningen att glädja oss åt framgångarna som främst beror på våra goda medarbetare inkluderande studenterna, internationella och nationella nätverk samt många vänner och samarbetspartners till Lunds universitet. Det finns dock ingen anledning att slå sig till ro med detta. Vi står inför en rad utmanande framtidfrågor och den strategiska planen anger riktningen: Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.

Det handlar om att ta tillvara det man har uppnått och så arbeta med förnyelse och här är ni studenter ett föredöme som lyckas byta folk på Era ledningspositioner varje utan att ni tappar tempo. Låt mig därför också säga tack till Clara Lundblad och Edward Linderoth-Olson som från höstterminen har sina ersättare i Oskar Styf och Sebastian Persson som hälsas välkomna.

Naturen förnyar sig varje år, nya knoppar slår ut i blom och så måste även vårt fina Lunds universitet ständigt  förnya sig med nya idéer, nya studenter, medarbetare och samarbetspartners.

Studiemiljö och studentbostäder

Vi har en brist på studielokaler för våra studenter men arbetar intensivt på att etablera allt fler och större studiecentra.

Till studiemiljön hör också bostäder. Här ligger nog vår största och svåraste framtidsfråga. Det är brist på studentbostäder i Lund men här har dock skett vissa förbättringar under de senaste åren. Lunds universitet har drivit på och fått regeringen att ge oss rätten att förhyra studentbostäder också för ”vanliga” svenska och europeiska studenter. Innan fanns denna möjlighet endast för internationella studenter i utbytesprogram. Nu är en rad studentbostäder på gång att byggas och universitetet har ställt i utsikt att fördubbla sin förhyrning från drygt 1000 till ca 2000 studentbostäder. Det gjorde jag på denna trappa 1 maj 2010. Vi är nu drygt halvvägs mot detta mål. De största problemen är brist på mark för dem som vill bygga och att det tar så lång tid att få fram bostäderna varför en rad krafter och aktörer måste hjälpas åt för att lösa problemen. Detta klarar vi inte själva, många måste hjälpas åt. Förra året berättade jag att vi sänt ett brev till Akademiska hus med begäran om att de ställer mark till förfogande. Vi har en rad nämligen en rad entreprenörer som vill bygga. Detta har nu bejakats både av regeringen och av Akademiska hus och i december förra året kunde vi tillsammans med Akademiska hus och Lunds kommun presentera markområden i Lund för nya studentbostäder. Tack till alla Er som hjälper till som AF Bostäder, nationer som Lunds nation samt sist men inte minst Lunds kommun, Akademiska hus och regeringen..

Kårstöd och stöd till nationerna och AF

Vi bedömer att stöd från universitetet är nödvändigt för att upprätthålla den höga kvaliteten som vi har på studiebevakning, engagemang och studiesocial verksamhet. Vi är särskilt glada för samarbetet inom Studentlund. Framgången med Studentlund måste fortsätta, vidareutvecklas och göras allt mer attraktivt för nya studenter. Vi har inte råd att försvagas här utan det krävs en fortsatt positiv utveckling för Studentlund och här vill universitetet alltså fortsatt ge sitt helhjärtade och ökade stöd. Vi har nu också infört ett stöd till nationerna för att stimulera till ökad icke alkoholbaserad verksamhet.

Nu till några direkta svar på ett par frågor som ställdes till mig. Jag kan väl då först få avslöja att jag igår fick lite tips från Clara om vad som skulle tas upp och i natt kl 1.27 anlände hennes tal i den då aktuella versionen. Jag läste det när jag vaknade kl 6.30, jo jag sov en extra timme i morse då det blev lite sent igår med mösspåtagning, Spex och middag på AF.

Skuggdoktorander lovar jag att vi ska fortsätta att bekämpa. Vi vill inte ha doktorander här som inte har tydliga och goda villkor för sina studier. Låt oss hjälpas åt med detta och tack till Er för det arbete som Ert doktorandombud bedriver. Det är mycket uppskattat.

Värdegrunden är ytterst viktig för oss och är väl formulerad i vår strategiska plan. Det gäller, som ni framhåller, att leva efter den och det vill vi verkligen.

Pedagogisk utbildning är viktig men det mest avgörande är ändå verklig pedagogisk kompetens och engagemang i studenternas lärande. Detta vill vi fortsätta att främja allt bättre.

Rätten till prövning för befordran till professor har tagits bort. Jag måste ge Er rätt att detta kan vara ett problem och vi ser också att tillämpningen av våra vår anställningsordning och vårt arbetstidsavtal kan innehålla problem och i vissa avseenden dessutom variera inom universitetet. Det är därför vi arbetar med en översyn och för att åstadkomma detta behöver vi Er hjälp. Ni tar ju som studentledare också ansvar i ledningen av Lunds universitet och sitter i vår ledningsgrupp dessutom som ordförande ibland där ni håller god ordning på oss alla, inklusive rektor.

Nu har ni fått del av några av de framtidsfrågor som Lunds universitet står inför och även en del svar på studentkårens frågor. Vi värnar om både våra traditioner och vår förnyelse, dvs beredd till bådadera som vår devis är sedan 1666 Ad Utrumque på latin. Till förnyelsen hör en rad innovationer som kommer från Lunds universitet. Här fortsätter vi också att utveckla oss och den 15 maj lyfter vi fram betydelsen av sociala innovationer och vi kommer då att lyssna till Nobelpristagaren Muhammad Yunus som belönades för sin satsning på mikrolån. Här i Lund har vi en liten motsvarighet i studenternas kreditkassa som hjälper våra studenter att undvika de förfärliga sms-lånen. Den är värd allt stöd.

Det känns nu som en mycket stort förmån och stort ansvar att få vara en i raden av rektorer vid Lunds universitet, närmare bestämt nr 153 som till årsskiftet ska få lämna över rodret till nr 154 i raden av rektorer vid Lunds universitet. Jag tackar varmt för både ris och ros från Er studenter. Vår position är stark så vi vill ta oss an dessa utmaningar med god tillförsikt och tillsammans med Er studenter. För min del blir det en intensiv slutspurt med en rad frågor som jag vill se till kommer i mål och läggs på plats före årsskiftet, allt för att bereda vägen för min efterträdare.

Jag ser fram emot att fortsätt med att förverkliga den strategiska planen, dvs  Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.

Nu ett trefaldigt lundensiskt leve för våren, studenterna och Lunds universitet. De leve: Hurra, Hurra, Hurra!

Dixi

Per Eriksson

Läs studenternas tal här (pdf)

Allmänt Kommentering avstängd

Goda nyheter för utländska forskare i vårpropositionen

I dag samlades rektorer för landets universitet och högskolor på Utbildningsdepartementet för att få reda på mer om den kommande vårpropositionen.

Per var på plats och en nyhet var så god att det blev en spontan applåd från Per, nämligen förslaget att fyra års forskarstudier ska ge permanent uppehållstillstånd för utländska forskare. Dessutom ska utländska studerande som läst minst två terminer få stanna kvar i sex månader för att söka jobb efter avslutade studier. Om de under denna tid får jobb så ges de också permanent uppehållstillstånd. Detta är väldigt goda nyheter som vi längtat länge efter!

Vi har arbetat envist för att våra internationella studenter ska få stanna kvar och arbeta i Sverige efter avslutade studier. Som det ser ut i dag får studenter och forskare bara stanna några få dagar efter avslutade studier, vilket är sämst i Europa. Det är givetvis avgörande att våra studenter kan stanna i Sverige efter avslutade studier för att söka jobb och etablera sig på arbetsmarknaden. Det är nationalekonomiskt viktigt med tanke på vilket resursslöseri det är att inte ta hand om högutbildad arbetskraft, det är viktigt för att vi ska kunna rekrytera de bästa studenterna och det är dessutom en anständighetsfråga.

Det ska även bli lättare att få längre uppehållstillstånd och arbete för medföljande familjemedlemmar.

Allt detta sammantaget är ytterst viktigt och kommer att underlätta i den så viktiga rekryteringen av internationella forskare och studenter. Går allt i lås kommer lagändringen att träda i kraft redan 1 juli.

En satsning som regeringen vill göra är att tillföra 10 000 nya studieplatser, av vilka drygt 9000 väntas gå till lärarutbildningen. Framför allt är det förskollärar- och lågstadielärarutbildningen som ska byggas ut. Det ska också göras särskilda satsningar på ämneslärare i matematik, NO och teknik samt till specialistlärare där man också kommer att erbjuda en examenspremie.

Vi har ännu inte en omfattande lärarutbildning med många platser men vill bygga ut den. Vi tycker därför att det är rätt väg att gå och vi kommer att stärka samarbetet med Högskolan Kristianstad och Malmö högskola när det gäller detta. Samtidigt är det fortsatt så att vi har ett väldigt högt söktryck och är i behov av minst 2000 nya platser. Dessvärre har vi inte fått gehör för detta ännu.

Särskilt viktig är regeringens satsning på den så kallade KPU:n (Kompletterande pedagogisk utbildning), där man anstränger sig för att ta tillvara på den kompetens som finns. För att ta vara på alla de högutbildade, disputerade personer som finns föreslås nu ett snabbspår för forskarutbildade som gör att de kan läsa en ettårig pedagogisk utbildning som ger dem lärarbehörighet. Detta är ett alldeles utmärkt förslag och LU har här varit drivande och kommer att satsa på att bygga ut en sådan utbildning.

Satsningen på specialistutbildning av sjuksköterskor är bra, och vi kommer att prioritera såväl barnmorskeutbildningen som andra specialistsjuksköterskeutbildningar, då behovet är mycket stort i regionen. Men man får inte glömma att det finns andra utbildningar inom vården som är viktiga, t ex sjukgymnaster, arbetsterapeuter med flera. Inom vården behövs alla dessa kategorier för att kunna ta hand om oss alla. Det är viktigt för Lunds universitet att ha en bred utbildning inom vårdsektorn. Alla behövs!

Överlag är de satsningar som föreslås, och många av dem är kända sedan tidigare, bra – nackdelen är att de borde kommit tidigare. I volym räknat är det dessutom endast en återställare till nivån 2010/2011. Det behövs minst ytterligare 10 000 högskoleplatser till för att möte den efterfrågan som finns bland kvalificerade studenter. De två senaste åren har nybörjarplatserna för studenter minskat med ca 15 % samtidigt som antalet sökande ökat, i Lund med ca 20 %. Det har inneburit att vi tvingats avvisa många kvalificerade studenter som sökt till på arbetsmarknaden efterfrågade utbildningar. En för oss obegriplig utbildningspolitik som vi nu hoppas blir förändrad.

Vårpropositionen lämnas till riksdagen den 9 april.

/Per och Eva

Allmänt Kommentering avstängd

Bilder från välkomnandet av internationella studenter

IMG_2840 IMG_2844 IMG_2845

Allmänt Kommentering avstängd

Spännande på Skissernas museum

Skisserans museum har en spännande utställning av Per Wizén just nu, som vi fick möjlighet att se vid en guidad tur av museichef Patrick Ansellem. Per Wizéns med collage med tusentals små bilddelar från reproduktioner av konstböcker. Dessa bitar har han för hand klippt sönder och sedan med yttersta noggrannhet sammanfogat till nya bilder som delvis baseras på de ursprungliga, men där innehållet förskjutits.

Läs mer på http://www.adk.lu.se/

bild[1] bild

Allmänt Kommentering avstängd

Luciatåg på tre-år-före-festen

Tre-år-före-allalusse

Foto: Per Lindström

Under tre-år-före-festen på Medicon Village överraskade vi gästerna med ett luciatåg. Från vänster Ingalill Rahm-Hallberg, Sven Strömqvist, Eva, Per, Bengt E Y Svensson, Carl Borrebaeck, Carl-Gustaf Andrén och Göran Bexell.

Tre-år-före-CGAGB

Foto: Per Lindström

 

 

 

Allmänt Kommentering avstängd

På plats i Malawi

Nu har vi landat i Lilongwe – huvudstaden i Malawi där SANORD-konferensen har dragit i gång. För våra partners i SANORD-nätverket höll vi på måndagskvällen en gemensam träff. Lunds och Uppsalas universitet var värdar och roligt att prorektor Eva och rektor Eva tillsammans höll en varsin bit av välkomsttalet. Det är 17 universitet i Norden som är med av totalt 42 medlemmar, de flesta är universitet i Afrika söder om Sahara. Det ska bli mycket spännande att se vad årets SANORD-konferens ger och lika spännande att utforska Malawi som är ett av Afrikas fattigaste länder.

Läs mer om SANORD

mangarektorer_webb

Medan solen går ner i Lilongwe på måndagskvällen håller Lund och Uppsala en gemensam mottagning för SANORD-partners. Här flankeras prorektor Eva och rektor Eva av prorektor och rektor vid Malawi universitet. Foto: Anna Johansson.

***

En minidelegation bestående av Katarina Olsson, Juridicum, Cilla Lundberg på Medicinska fakulteten och Anna Johansson från Kommunikation åkte under tisdagen till Njewa Primary School i Lilongwe, Malawi. Skolan är en projektskola där alumner från LUCE-programmet Child Rights, Classroom and School Management är involverade. I projektskolorna arbetar man på olika sätt med att stärka barnens rättigheter i skolan. Utbildningen är en Sidautbildning som har getts vid Lunds universitet sedan 2003.

Några reflektioner därifrån:

Det var ett mycket starkt och gripande möte med barnen och deras lärare. Lärarna gör ett enastående arbete och bedriver undervisning under mycket svåra förhållanden. En del av barnen äter inte på hela dagen och det finns enbart 16 klassrum och 42 läarare till skolans 2000 barn. Men mitt i detta är det slående hur stolta våra alumner är över sin utbildning på Lunds universitet och hur den kommer till nytta på ett påtagligt sätt. Vi träffade alumner som arbetar via Human Rights Commission och via Utbildningsdepartementet med att implementera kunskapen som de lärt sig i Sverige i tre projektskolor. Tanken är att de nya kunskaperna om barns rättigheter och verktygen ska spridas till fler skolor.

Läs mer om Child Rights, Classroom and School Management

katarina_malawi_webb

LU:s Katarina Olsson ställer en fråga och får många ivriga svar av barnen som går i Njewa Primary School. Foto: Anna Johansson

alumner_webb

Utanför Human Rights Commissions hus i Lilongwe hälsar ett antal alumner till Sverige:
Anderson Mtandica, Joyce Masache, Katarina Olsson, Priscilla Thawe, Cilla Berglund, George Kondowe, Susan F. Rockey. Foto: Anna Johansson

 

Allmänt Kommentering avstängd

Många intryck från Botswana

Besöket i Botswana var mycket givande. Detta land med två miljoner invånare håller på att investera enorma summor i infrastruktur, såsom vägar, byggnader mm. Redan ankomsten till flygplatsen i Gaborone sade oss något om vart landet är på väg: denna splitternya anläggning stor som en flygplanshangar, ännu inte helt färdig, vittnar om ambitioner.

University of Botswana (UB) är ett universitet som har alla fakulteter, inklusive lantbruk och tandläkarutbildning. Sedan ett antal år tillbaka finns läkarutbildning och nästa år går den första kullen läkare ut. Det finns behov av hjälp för just medicinarutbildningen som saknar kliniker, specialister, lärare för att täcka alla områden som utbildningen omfattar. Det finns fina byggnader, medicinska fakulteten är en enorm byggnad, högt till tak och mycket glas. Flera av professorerna kommer från andra länder, en del är redan pensionerade men har lockats hit för att bygga upp verksamheten vid UB. Vi hade givande diskussioner med ledningen för UB. Några angelägna ämnesområden som kom upp var immunologi, virussjukdomar (HIV/aids, malaria) samt kirurgi i alla dess specialiteter.

U of Botswana2

University of Botswanans ledning tillsammans med Eva och Nils. Foto: Margareta Nordstrand

UofBotswana 1

Utanför University of Botswana. Foto: Margareta Nordstrand

UofBotswana3

LUS ordförande Clara Lundblad utanför rektorsrummet på University of Botswana. Foto: Margareta Nordstrand

***

I Gaborone ordnade vi ett alumnievent på Sweden House som är före detta svenska ambassaden. Där träffade vi bl a studenter som deltagit i vår uppdragsutbildning i trafiksäkerhet som berättade om hur de bidragit till att öka just trafiksäkerhet. Vi träffade också svenskar som var mer eller mindre längre tid i Gaborone. I synnerhet kan nämnas bröderna Kent och Mattias Nilsson och deras handelsträdgård Sanitas som skapades av fadern. Här kan finnas möjligheter för biologistudenter att få praktik. Mattias Nilsson har studerat vid LU och Kent Nilsson är den svenska konsuln.

Det behövs specialistläkare kan vi konstatera när vi diskuterar med några av svenskarna. I nuläget finns ett antal pensionerade rutinerade utländska läkare i Gaborone. Vi träffar tre av dessa, varav två är svenskar, allmänkirurgen Kent Jönsson och plastikkirurg Lars Salemark som arbetar på privat sjukhus, båda alumner från Lunds universitet och med lång erfarenhet av arbete i Afrika. En hjärnkirurg från Tanzania vars handledare utbildats i Lund ser ut som fyrtio men är faktiskt 63, är en av få hjärnkirurger som finns i landet. När vi åt middag med honom på lördagen ringde sjukhuset och begärde honom in för operation. Efter diskussioner kunde själva operationen vänta till morgonen efter. Det är många gånger operationer inom allmänna områden, långt ifrån läkarnas specialistområden. Behovet av plastikirurgi är mycket stort pga den stora mängden brännskador.

Afrikaresan 2013 090

En alumn som talade om trafiksäkerheten på eventet var Amos Motshegwe, Head of Road Safety, Dep, of Road Transport and Safety. Foto: Margareta Nordstrand.

Afrikaresan 2013 098

Kent Nilsson, Patrik Olsson och Lars Salemark. Foto: Margareta Nordstrand.

***

Efter mötet med universitetet följde invigningen av Clean Tech Centre, som arbetar tätt tillsammans med Botswana Innovation Hub. Johannes Stripple är en av dem som tillsammans med Sten Stenbeck, som tidigare bott i Gaborone under ett antal år, har arbetat med projektet som nu ska lanseras. Här följer hans upplevelse:

- ‘It is important to remember that large scale changes start with small steps and personal contacts’.

Läs hela Evas tal här 

Prorektor Eva Wiberg, som talar vid invigningen av ett miljöteknikcentrum i Botswanas huvudstad Gaborone, sätter an tonen. Centret är ett samarbete mellan forskningsbyn Botswana Innovation Hub (BIH), Lunds universitet och Krinova med syfte att skapa nya, driftiga entreprenörer i Botswana. Centret har sponsrats av svenska Sida och botswanska staten. Samarbetet mellan Lunds universitet och BIH startade 2009 utifrån ett forskningsintresse för Botswanas klimatpolitiska utveckling. Sedan dess har bland annat ett Sidaprojekt genomförts vid BIH och utifrån det projektet utvecklades idén på ett miljöteknikcentrum. Experter knutna till Lunds universitet och Krinova har varit med i uppbyggnaden av centret, både vad gäller kunskap kring forskningsbyar och innovation samt genom att bidra med forskningskontakter. Jag har varit med hela vägen, från det att jag bjöd in Botswanas chefsförhandlare i klimatfrågor till en konferens i Lund 2008, till möten under en längre vistelse i landet under 2009 och två Sidaprojekt senare. Vi har kommit mycket längre än jag trodde från början, men samtidigt är det väldigt långt kvar. Från 2014 ger inte Sida längre bistånd till Botswana så nu får vi försöka hitta andra möjligheter.

eva_cleantech_webb

Eva håller ett anförande.

***

Botswanas andra universitet, Botswana international university of science and technology (BIUST) ligger circa 270 km norr om Gaborone, utanför en liten stad som heter Palapio. BIUST:s rektor, prof. Hilary Inyang, är ingen kvinna, trots namnet, utan en herre som fått i uppdrag av regeringen att bygga upp detta tekniska universitet beläget mitt ute på savannen. För att ta sig dit åker man de sista kilometrarna på en guppig grusväg. Plötsligt ser man en enormt pampig och påkostad huvudbyggnad, en bit bort ligger studentbostäderna och personalens små villor. Det känns helt overkligt att se denna konstruktion. Här finns ännu ingen verksamhet, endast rektor sitter i byggnaden, resten av personalen arbetar ännu så länge på campuset utanför Gaborone.

Vicerektorer, dekaner och andra ansvariga körs in från Gaborone tillsammans med oss. Nu ska vi få se på regeringens storsatsning. Allt är bekostat av staten. Diamanterna räcker långt. Faktum är att 20% av statens inkomster går till utbildning på alla nivåer. Hoppas att denna satsning inte blir en flopp. Men rektorn är entusiastisk, och för första gången sedan vi kom till södra Afrika får vi en övergripande presentation av var Afrika står i utvecklingen, utmaningar, satsningar, samarbeten inom African Union (kolla), och hur regeringen och lärosätet har tänkt att öka på antalet civilingenjörer, naturvetare som kan vara med och öka välfärden i landet. Trafiksäkerhet, agrarforskning, vattenresurser .

Biust1

Rektor Professor Hilary I. Inyang tillsammans med Eva. Foto: Margareta Nordstrand.

Biust 2

Besök på BIUST. Foto: Margareta Nordstrand.

Johannes Stripple, som vistats i landet och arbetat med Clean Tech innovation hub i samarbete med Botswanas Innovation Hub beskriver upplevelserna vid BIUST på följande sätt:

This is Africa

På flygplatsen i Gaborone, Botswana, står många familjer vid fönstren och kikar mot de tre uppställda flygplanen utanför. Planet fylls av ungdomar och när det lyfter hurrar familjerna och vinkar mot planet. Jag småpratar med en uppspelt mamma med två charmiga små barn som just vinkat till planet. Hon är otroligt stolt. Hennes dotter har valts ut att vara med på vetenskapsolympiaden i Indien och det är första gången någon i hennes familj flyger med flygplan. Botswana, numera ett ’middle-income country’ i statistiken, satsar nästan 20% av sin BNP på utbildning. Skolgången, från grundskola till universitetsexamen är fri, subventionerad, eller finansierad av förmånliga lån (som i Sverige) eller stipendier. Botswana vet att råvaror som diamanter och mineraler inte kan generera ekonomisk tillväxt för evigt för dem. Men att diversifiera en ekonomi som bygger på råvaruexport är mycket svårt. Australien och Canada är exempel på länder som försöker, men där det går trögt.

Utanför Palapye, tre timmar i bil österut från Gaborone, bygger Botswana upp en ny teknisk högskola i rasande fart. Man gör som så ofta när man skall skapa utveckling; man bygger ett stort hus. Jag tänker på andra tillväxtregioner i världen, som t.ex. Kina och Sydkorea som etablerat högklassiga universitet på väldigt kort tid och fyllt med spännande innehåll. Kommer Botswana att göra en liknande resa? Med sin stabila demokrati och sitt stora förtroende för institutioner så har de förutsättningar enligt samhällsvetenskaplig teori, men utmaningarna är enorma. För ett land som behöver importera mat (t.ex. grönsaker och spannmål) är det avgörande att de lyckas. På vilket sätt skall Lunds Universitet vara med på den resan? Vad kan vi göra? Vad kan vi lära oss? Om något år skall LU fira att vi är ett väldigt gammalt universitet. Och det är klart vi skall fira det. Men jag är mindre intresserad av att fundera över vilket universitet vi har varit; jag är mer nyfiken på att veta vart vi är på väg.

Allmänt Kommentering avstängd

Massor av spännande möten under första delen av Afrikaresan

Här följer första bloggen från delegationsresan till södra Afrika.

Delegationen från Lund anlände under helgen till Kapstaden och besökte först Robben Island. Det kändes som en bra inledning till vårt besök i landet. Sydafrika är intressant för oss svenskar, sydafrikanerna glömmer inte det engagemang för ANC som Sverige visade under Apartheidtiden.

Sydafrikas regering har som mål att kraftigt öka antalet utbildade personer i samhället, och i synnerhet antalet forskarutbildade. I nuläget producerar Sydafrika (SA) 1300 doktorer per år och regeringen har satt upp ett mål på 6000 per år till 2020. I genomsnitt har endast 34% av universitetens anställda lärarpersonal en forskarutbildning. Till 2030 ska 70% av dem ha en PhD. Naturligtvis är detta en utmaning för landet och samarbete med andra länders universitet i form av handledningskraft och studentutbyte blir viktiga strategier.

Sett till Lunds universitets samarbeten med Afrika i form av sampublikationer sticker SA ut rejält. De flesta publikationer finns vid universitetet i Stellenbosch, följt av University of Cape Town och Pretoria. Trots att det säkert finns många andra områden inom vilka våra forskare samarbetar kan man särskilt nämna områden som bioteknologi, biologi, vattenresursforskning, trafiksäkerhetsfrågor, förpackningslogistik, ekonomisk historia, geologi, astronomi, hållbar utveckling. Student- och lärarmobilitetsavtal finns

I Kapstaden besökte vi tre universitet: University of Stellenbosch, University of Cape Town och University of Western Cape. För att hinna med alla tre universiteten delade vi upp oss i två grupper, en ledd av Nils Danielsen, den andra av mig. LUS ordförande Clara Lundblad har gjort en bilddagbok om de upplever hon haft. Se dessa här och här (i PDF-format).

På University of Stellenbosch skrev vicerektor för forskning och innovation, Prof. Eugene Cloete, och jag under ett studentutbytesavtal. Sedan tidigare finns ett Memorandum of Understanding. Se bilden. Stellenbosch som har förknippats med Afrikaans och vita studenter arbetar hårt för att uppfylla parlamentets krav på att underlätta för underprivilegierade grupper i samhället, läs svarta studenter. Det var en intresserad ledningsgrupp som träffade oss. Vår delegation fick en presentation av universitetets arbete med internationalisering, en rundvandring på deras fina campus, med bougainvillea och jakaranda som blommade för fullt. Det finns möjligheter för studenter att bo i studenthem där man får tre mål mat om dagen, allt inkluderat i boendekostnaden, som var förvånansvärt låg.

Delegationsmedlemmarna fick träffa sina respektive motparter och diskuterade ingående samarbetsmöjligheter och fick en inblick i förhållandena på universitetet.

utbytesavtal

***

Johannes Stripple från Statsvetenskapliga institutionen och Barbara Törnqvist-Pleva från Centrum för Europastudier beskriver sin vistelse på Stellenbosch såhär:

Pierre du Toit’s rum på statsvetenskapliga institutionen ligger högt upp och med fantastisk utsikt. Vackra gamla byggnader breder ut sig i ett välordnat rutmönster. Där campus slutar börjar vingårdarna och de höga alpliknande bergen. Stellenbosch vilar lugnt och idylliskt inbäddat i grönska. Vi vandrar till sammanträdesrummet och får nu utsikt år andra hållet. Pierre pekar på kåkstaden som okontrollerat klättrar upp på kullarna. Kåkstaden, som gränsar till byn Stellenbosch, blir en bild av det komplexa snabbt föränderliga Sydafrika. Vi diskuterar vilken roll som forskning och utbildning kan spela för att bättre hantera Sydafrikas utmaningar.

Tidigare på dagen har Professor Eugene Cloete, vice-rektor för Stellenbosch berättat om hur viktigt det är för Stellenbosch att driva på samhällsförändringen, att engagera studenter från “studieovana” miljöer. Att Sydafrika som land inte har råd att missa en generation av smarta människor. Apartheid, samhällsideologin som byggde på separation av människor, definierade universiteten. Stellenbosch, traditionellt för vita afrikaanstalande, öppnades för färgade studenter 1980 (om de inte kunde hitta en likande kurs på ”sina universitet”) och enligt vice-rektorn är målet att 2018 skall hälften av studenterna vara ”coloured”.

I Sydafrika måste varje universitet förhålla sig till sin moderna politiska historia. På University of Western Cape, etablerat 1960 som ett universitet för ”coloured people only” är den progressiva stämningen, och stoltheten, tydligare. Formad av decennier av kreativ kamp mot förtryck och diskriminering. När vi besökte Robben Island, fängelset där Nelson Mandela och andra inom ANC satt under många år mellan 1960-90, framgick deras bildningsideal tydligt. Hur viktigt det var för dem som inte ägde något, inte ens böcker eller tidningar, att utbilda varandra. Att utbildning var en del av kampen och en strategi för mobilisering och självrespekt.

***

Johannes besökte också Stellenboschs Sustainability Institute och beskriver följande:

Sustainabiltiy Institute ligger 15 km utanför Stellenbosch. Institutet är etablerat av Professor Mark Zwilling och hans fru Eve. Institutet har på kort tid etablerats som ett av Sydafrikas mest innovativa och intressanta miljöer. Institutet handlar inte bara om forskning och undervisning utan även om praktiskt arbete med hållbarhetsfrågor på olika sätt. Institutet ligger i en “ekoby” med cirka 40 hus, en grundskola, ett dagis och en odlingsareal. De experimenterar med miljövänligt och energieffektivt byggande, t.ex. ett hus som är helt självförsörjande året runt med solenergi.

Vi studerar deras smarta vatten och avloppshantering, deras biogasproduktion för husbehov där hushållsavfallet omvandlas till biogas och genererar tillräckligt med energi för att driva spisen. De hållbara och energieffektiva lösningar som de utvecklar är alla tänkta att kunna genomföras. Sustainability Institute är unikt i sitt slag. Jag har inte sett någon liknande kombination av akademisk och praktisk miljö. Ett innovativt institut som tar utgångspunkt i sin lokala situation, och som genom att kombinera teori och praktiskt experimenterande skapar nya förutsättningar för forskning, utbildning och samhällsengagemang.

***

University of Cape Town har vi ännu så länge inget avtal med, men kan ändå konstatera att det finns samarbeten. Vid besöket träffade vi Danie Visser, vicerektor för forskning samt dekaner och andra personer som på ett eller annat sätt har kontakt med Lunds universitet. Capetown är viktigt för bland annat vår medicinska fakultet. Ekologi, astronomi, biokemi, hjärnkirurgi och arkeologi är några av de områden där samarbete redan finns och där sampublikationer ägt rum. Det finns ett intresse från Cape Town att samarbeta med Lunds universitet och vi planerar fortsatta diskussioner.

University of Western Cape

Detta universitet besöktes av Nils Danielsen med ena halvan av delegationen. Nils beskriver universitetet såhär:

Det är ett universitet som skapades enkom för den s.k. coloured-gruppen. Syftet var att utbilda till lägre medelklassarbeten som sjuksköterska och socialarbetare. Ett universitet som är mycket tydligt kopplat till antiapartheidrörelsen och motståndskampen. Desmond Tutu har varit rektor och flera ur ledningen har rekryterats till regeringspositioner när Sydafrika gjorde sin demokratiska revolution.

nisseMolly2_webb[1]

Nils Danielsen träffar barnmorskan Reolebile “Molly” Moswate för att höra om hennes erfarenheter. Hon är alumn från ett av LUCEs program rörande Sexuell och reproduktiv hälsa. Foto: Anna Johansson

Det generella intrycket är att ledning, på alla nivåer, är väldigt klara över vad de vill och vilken väg universitetet ska gå. De har gjort en imponerande resa från ett undervisningsuniversitet och sedermera ett konkursmässigt sådant till ett universitet som är bland de 30% bästa i Sydafrika och med en numera stark ekonomi. De är mycket starka inom bland annat forskningsområdet Fysik. Hela universitetet präglas av en tydlig stolthet, särskilt stolta är de över sin historia, och det finns en fin campuskänsla. Universitetet arbetar strategiskt med rekrytering av individer från underprivilegierade områden, särskilt townships. Det har program för att stödja studenter utbildningsmässigt men också ekonomiskt. Deras studieavgifter är bland de lägsta i Sydafrika.

LU har redan visst samarbete i form av Erasmus Mundus (Eurosa, 3 MSc, 2 PhD, 1 staff, forskningssamarbete inom det teologiska området samt att en gästprofessor (Catherina Schenk) kommer till Socialhögskolan i vår.

LU kan lära av UWC hur de arbetar med breddad rekrytering och det är anledning för LU att uppmuntra våra lärare att arbeta här.

***

I samband med att vi skulle ha ett alumnevent vid ambassaden i Pretoria passade vi på att besöka University of Pretoria. Det finns inget avtal med dem än, trots att det finns forskarsamarbeten, därför var ett besök intressant.

Vårt besök där var ganska kort och vi fick möjlighet att ta del av universitetets strategiska områden. Det finns redan kontakter mellan juridiska fakulteten i Lund och Pretoria. Katarina Olsson, stiftelseexpert diskuterade med sin motsvarighet i Pretoria. Det finns också ett samarbete inom det arkeologiska området.

pretoria[1]

Campus på Pretoria universitet är en blandning av byggstilar – ungt och gammalt. Det hus som Ann Katrin Bäcklund, Barbara Törnquist-Plewa, Eva Wiberg och Magnus Jirström står framför är maffigt – 17 våningar högt. Foto: Anna Johansson

grupp_pretoria_webb[1]

En del av delegationen tillsammans med några av våra nya sydafrikanska vänner i Pretoria. Foto: Anna Johansson

***

Alumnevent vid Svenska ambassadens residens i Pretoria.

Vi hade ett första möte på svenska ambassaden vid vilket chargé d’affair Karin Johansson gick igenom den politiska situationen i södra Afrika och i synnerhet var Sydafrika står i nuläget politiskt och ur ett utbildnings- och forskningsperspektiv. Efter mötet på svenska ambassaden i Pretoria hade vi förmånen att kunna arrangera ett alumnevent på residenset. Inför resan hade vi sänt ut inbjudningar till alla som var registrerade i alumndatabasen samt via personliga kontakter och nätverk. Totalt kom 40 personer till arrangemanget.

Margareta Nordstrand beskriver eventet såhär:

Kvällen inleddes med att Chargé d´affair Karin Johansson hälsade alla välkomna och berättade om de aktiviteter som svenska ambassaden har i RSA och vilken betydelse den här typen av nätverk har för relationen mellan de båda länderna. Därefter framförde Lars Ljungälv, såsom vice ordförande i universitetsstyrelsen, sitt stöd för ett utökat samarbete mellan Sverige och Afrika och uppmanade alla till givande och lärorika samtal under kvällen.

Eva Wiberg hälsade alla välkomna å Lunds universitets vägnar och berättade om den pågående delegationsresan och vilka planer LU har för en framtida Afrikastrategi. Hon berättade även om utvecklingen vid Lunds universitet och underströk vikten av integration och gränsöverskridande samarbeten där Afrika är ett utpekat strategiskt område. Därefter informerade Margareta Nordstrand om alumnverksamheten och uppmanade alla som ännu inte registrerat sig, att göra så!

Som avslutning på programmet berättade Amelia Mofokeng och Rapuleng Job Matsaneng, mycket inlevelsefullt och gripande om vad den uppdragsutbildning som de genomgått via Lunds universitet i Child Rights, har betytt för dem personligen men naturligtvis och mest betydelsefullt, för eleverna i den grundskola där Amelia är rektor. Att hon erhöll utmärkelsen som ”Årets rektor” kunde hon direkt koppla till sin utbildning och båda var mycket nöjda och tacksamma för att fått denna möjlighet.

Kvällen avslutades med ambassadsnittar och mingel varvid många intressanta och värdefulla kontakter knöts.

***

Universitetet i Johannesburg

Besöket vid Universitetet i Johannesburg var mycket intressant. Vi är det första U21-universitet på besök sedan detta universitet valdes in i U21-nätverket. Vi blev mycket överraskade när vi såg vilken förberedelse som gjorts inför vårt besök. Vicerektor för forskning och forskarutbildning, prof Tshilidzi Marwala och vicerektor för internationaliseringsfrågor, prof. Tinyiko Maluleke, samt dekaner, prefekter med flera hade slutit upp för att träffa vår delegation.  Prof. Marwala har redan samarbeten med Lunds universitet och kommer att besöka oss under nästa år tillsammans med andra medarbetare. Punkter som diskuterades var forskarutbildningens behov av förstärkning, studentmedverkan, strategiska ledningsfrågor, internationalisering. Det var uppenbart att detta universitet är på väg mot att bli ett internationellt erkänt universitet. Säkerhetsfrågorna står högt på agendan.

johannesburg

 

Afrikaresan 2013 037

Deputy Vice-Chancellor för Internationalisation Advancement, & Student Affairs
Professor TS Maluleke och Eva. Foto: Margareta Nordstrand.

eva_dricker2_webb[1]

Eva tar en cola och pustar ut efter en intensiv och givande vecka i Sydafrika och Botswana. Foto: Anna Johansson

Dagen efter besöket fick jag ett fint mail från Professor Marwala med hälsningar från rektor Ihron Rensburg. De noterade särskilt att vi var det första universitet inom U21-nätverket att besöka dem och gratulera dem till medlemsskapet.

/Eva

 

Allmänt Kommentering avstängd

Delegation till Afrika den 23 november-5 december

Eva leder en delegation med deltagare från flera fakulteter och styrelsen med start och utresa för en del den 23 november.  På agendan står besök på flera universitet i Sydafrika och Botswana samt Botswana Innovation Hub. Dessutom kommer det nätverk som vi är med i, Sanord att hålla konferens i Malawi och Eva kommer där att vara huvudtalare.  Vi ser verkligen fram emot resan och vill du följa oss – gör gärna det här på bloggen!

Afrika har pekats ut som en viktig strategisk satsning i Lunds universitets internationella handlingsplan som antogs 2010-2011. Sedan länge finns svenska forskare och studenter på plats i olika projekt i Afrika men det finns få, övergripande universitetssamarbeten och nästan inga avtal med lärosäten. Syftet med resan är att utforska nya och stärka redan befintliga samarbeten.

Lunds universitet har arbetat långsiktigt och målmedvetet för att bygga upp administrativa kontakter i Afrika. Den här delegationen är en naturlig, strategisk fortsättning på det arbetet.

Genom att öka närvaron i Afrika kan Lunds universitet få tillgång till nya europeiska och svenska anslag och stipendier och vi behöver finnas på plats för att kunna satsa, knyta kontakter och få till stånd avtal.  Följ gärna vår resa på rektorsbloggen!

Programmet i korta drag:

• Måndag, 25 nov Delegationen delar på sig i två delar; en del besöker University of Stellenbosch och en del University of the Western Cape
• Tisdag, 26 nov Möte med ambassaden i Johannesburg samt Alumnevent på kvällen i Pretoria
• Onsdag, 27 nov Möte med University of Johannesburg
• Torsdag, 28 nov Möte med University of Botswana och med Botswana Innovation Hub
• Fredag, 29 nov Möte med Botswana International University for Science and Technology
• Måndag, 2 dec – 4 dec SANORD-konferens i Malawi

Allmänt Kommentering avstängd